24 Czerw

WF z klasą


W Gimnazjum nr 10 im. Jana Pawła II w Rybniku odbyła się akcja sportowa w ramach realizowanego w tym roku przez szkołę projektu "WF z klasą". Akcję przeprowadzono 11 maja. Oprócz licznych turniejów sportowych odbyły się prelekcje z udziałem specjalistów. Mgr inż. Agnieszka Gdańska -  specjalista ds. dietetyki - omówiła zagadnienia dotyczące zdrowego trybu życia i właściwego odżywiania się. Organizatorem akcji była J. Ulman-Szłapka. WIęcej na: http://www.rybnik.com.pl/wiadomosci,wf-z-klasa-w-rybnickim-gimnazjum-nr-10,wia5-3277-30348.html
 

Twój komentarz