Archiwum wpisów – Lipiec 2016

Jesteśmy razem

W dniach 27-29.07.2016 w ramach Programu Integracji Społeczno-Zawodowej "Jesteśmy Razem" w Punkcie Aktywizacji Społecznej na ul. Zebrzydowickiej w Rybniku przeprowadzimy cykl zajęć warsztatowych dotyczących praktycznego aspektu żywienia w różnych jednostkach chorobowych. W spotkaniu będą uczestniczyły osoby z różnymi problemami zdrowotnymi i z różnym stopniem sprawności ruchowej.
 

Program Aktywności Lokalnej dzielnicy Paruszowiec - Piaski


W dniu 08.07 w Placówce Wsparcia Dziennego w Rybniku (ul. Za Torem 3b), odbyło się spotkanie z dietetykiem naszej poradni w ramach Programu Aktywności Lokalnej dzielnicy Paruszowiec - Piaski. Program miał na celu aktywną integrację osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. W ramach spotkania przeprowadzono wykład na temat prawidłowych nawyków żywieniowych połączony z pomiarami składu ciała i konsultacjami dietetycznymi. Dziękujemy ...

Back