14 Lip

Program Aktywności Lokalnej dzielnicy Paruszowiec - Piaski


W dniu 08.07 w Placówce Wsparcia Dziennego w Rybniku (ul. Za Torem 3b), odbyło się spotkanie z dietetykiem naszej poradni w ramach Programu Aktywności Lokalnej dzielnicy Paruszowiec - Piaski. Program miał na celu aktywną integrację osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. W ramach spotkania przeprowadzono wykład na temat prawidłowych nawyków żywieniowych połączony z pomiarami składu ciała i konsultacjami dietetycznymi. Dziękujemy za zaproszenie!
 

Twój komentarz